Grafický návrh reklamy je prvním důležitým krokem k úspěšné prezentaci


logo - firemní značka
grafický firemní manuál (design corporate identity) včetně licenční smlouvy o převodu autorských práv
maskot - firemní, sportovní ...
firemní tiskoviny - hlavičkové papíry, obálky, pozvánky ...
katalogy, letáky,nástěnný kalendář
výstavní panely, plakáty
obaly, přebaly knih, firemní autoatlasy ...
reklamní tašky
piktogramy - informační nebo orientační
orientační systém
informační tabule
reklamní tabule - obchody, firmy ...
reklama na osobní, dodávková a nákladní vozidla, MHD ...
reklamní velkoplošné banery
reklama na fasády
atd.